Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer





Lokalizacja: KS Rok: 1415 Pisarz: 17 Numer roty: 533
Item Petrassius Bninski ducit testes erga Thomislaum Turewskÿ: primus Nicolaus Morawczewski, item Nicolaus Grabowecz, item Laurencius filius Cruconis, item Petrassius Kamenewski, item Bartholomeus Grabowecz, item Laurencius Swecoczski. — Rota:

Tako gim pomozi bog ÿʃwanti +
Jako tho ʃwatczѻ. Jako Thomiʃlaw
Turewʃki ... Gwal
tem otbýl Starʃzego ÿ Soltiʃʃza.
pana pýotraʃzewego ʃbraczѻ otpra
wa. hÿ tam ʃpozeʃzczѻ prawo mu ʃze neʃztalo etc.