Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1415 Pisarz: 17 Numer roty: 531
Item Przibislaus Pÿotrowski ducit testes erga Bronislaum Geligowskÿ: primus Janussius Jurkowskÿ, item Petrassius Noskowski, item Petrassius Cordebok, item Jacussius Viczanskowski, item Nicolaus Pÿotrowski, item Petrassius Sekirka. — Rota:

Tako gim pomozi bog ý ʃwâti
crziʃz. Jakotho ʃwatczѻ ýze kedi [Broniʃlaw] Przibiʃlaw Pÿotrowʃki
vpomonѻl rѻkome Broniʃlaowý
[tedy] wzalogѻ tedÿ ýeʃcze. newe
dzal zakaʃnÿ Crolewʃke