Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1415 Pisarz: 17 Numer roty: 529
Item domina Margaretha cum Bauorio, marito suo, sic iurabit erga dominum Barthossium Gostinsky ad primos minores terminos. — Rota:

Tako mi pomozi bog. ÿ ʃwâti +
Jakom przetho wʃzadzila. thego
Czloweka. wtwerdzѻ. ÿʃz rankom
nemal. aprawo mÿgo (bilo) podalo.