Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1415 Pisarz: 17 Numer roty: 527
Item Stephanus ministerialis ducit testes erga Dorotheam uxorem Bartholomei Grabowecz: primus Henricus Tworzianski, item Derslaus Tworzianski, item Janussius Janischewski, item Janussius Colaskowski, tanquam presentes, item Thomislaus Capustha, item Johannes Vilkouski. Quatuor presentes sic iurabunt. — Rota:

Tako nam pomozi bog ÿ ʃwâti
crziʃz Jakoʃzmý przitem bilý ke
dý Sczepan woʃznÿ ʃzdal rok
zawitÿ. dorocze ʃzkachnѻ na
pirzwe poroczkÿ powoÿne o
tho czʃzo kachna otmawala
ʃwѻ czanʃcz wmorawczewe kedi
[wo] dorothѻ wrzeʃzowal.


Et duo in testimonium. Niclassio causam sua(m) commisit, ducere testes pro lucro et perdito.