Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1415 Pisarz: 17 Numer roty: 526
Item Nicolaus Micuszewski mettercius cum testibus erga Stanislaum Zÿdowcam sic iurabit. Solus sic:

Tako mi pomozi bog. ÿ ʃwanty +
Jakom Staniʃlawa zÿdowkÿ
nezaʃtawil wrѻkoÿemʃtwo.
przeczýw. Micolaÿewÿ Grzibowʃke<...>u
... wtrzeczѻ Czanʃcz pÿan
czidzeʃzanth grziwen. ...


Item Nicolaus Oleski et Nicolaus Szamson Jaroslawski in testimonium iurabunt.