Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1415 Pisarz: 17 Numer roty: 524
Item dominus Sobco ducit testes contra Sandiuogium de Manczicze: primus Johannes Jaroslawski, item Petrassius olim Budzilowski advocatus in Sdzesch, item Albertus Noweczski, frater amitalis uterinus, presentes fuerunt, item Oczeslaus Grabýonowski, item Thomislaus Vnanczski, item Nicolaus Valiszewski, in testimonium. Primi tres sic iurabunt. — Rota:

Tako gim pomozi bog. ÿ ʃwâti +
Jako przitem bÿlý. Jako tho
wkupý bilo. ýʃz pan. Sobek
nemal Zaleʃznikowѻ ot petro
nelle. wgoʃtinu ...