Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1415 Pisarz: 17 Numer roty: 523
Item domina Margaretha Chobeniczska ducit testes erga Dorotheam de Thomisle: primus Miks Nowoweski, item Pacossius Proszcowski, item Stefanus Proszkÿ, item Mathias Przestanowsky, item Henricus Zegrowsky, item Gunczerz Trach. — Rota:

Tako gim pomozi bog ÿ ʃwâti crziʃz
Jako tho ʃwatczѻ ýʃz panÿ Mar
gorzatha pomagala dorocze
prawa ... ale dorotha ne
patrzila prawa naroký ʃwe
ý na zawity rok podluk prawa.