Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1414 Pisarz: 17 Numer roty: 522
Item dominus Barthossius Gostinski ducit testes erga Czewlegium Maszcowski: primus Nicolaus Schaschin, tanquam principalis, item Jacussius Podrzeczski, item Janussius Strzalkowski, item Wirzbantha Wointski, item Nicolaus Samborowicz de Podrzecze, item Nicolaus Sulcowicz de Podrzecze. Primus sic iurabit. — Rota:

Tako mi pomozi bog ý ʃwâti +
Jakom drzeweÿ trzimal. thѻ za
ʃtawѻ wczrzemenewe otbaworo
weÿ niʃzlÿ liʃth pozewnÿ. oth
Czewleÿa. wiʃzedl. natho dzedzicz
ʃtwo.