Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1414 Pisarz: 17 Numer roty: 521
Item domina Zophiam (!) de Nowavilla ducit testes erga dominum Ramschonem Cossanowski: primus Joseph Kxanginski, item Kxanginský Thoma, item Jaszko Kxanginski, item Henricus Zegrowski, item Jacussius Viczanskowski, item Jaszko Grabýonowski. — Rota :

Tako gim pomozi bog ÿ ʃwanti
+ Jako tho ʃwatczѻ Jako Zofka
ma dobrne prawo. kulankam
ÿ kulaʃzom. czʃzo kuteÿ czwarteÿ
czanʃczÿ nowewʃzÿ prziʃzluchaÿѻ ÿѻʃz ona trzýma.