Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1393 Pisarz: 2 Numer roty: 52
Nota testes, quos ducit Woyczech Kankol civis de Oszeczno contra dominam Clewleovam de Wiskoti: primus Jacobus Begvn, secundus Bartolomeus carnifex, [tercius]. Rota sic erit:

Jaco tho ʃwatczaø iaco
<...>
miʃlawa ranczila za Micolaya woczechowi ʃ<...>
Trzi grziwen