Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1414 Pisarz: 17 Numer roty: 517
Item Petrassius Cliza, advocatus de Buk, debet se testibus educere erga dominam Margaretham de Rÿtwanÿ: primus Wrocislaus Racziczski, item Petrassius Ossowski, item Clemens Radomski, item Petrassius Sandzignewski, item Nicolaus Chotliczski, item Adam Mocrskÿ. — Rota:

Tako gim pomozi bog. ÿ ʃwâti
+ Jako tho ʃwatczѻ. Jako czʃzo
zalowala panÿ Margorzatha
na Pÿotraʃza abÿ ÿeÿ ÿme
ne Grod. ÿ Rÿtwaný przedal.
ÿ ÿego przedanim bÿ go ʃtrada
la. tego ÿeʃt Pÿotraʃz nevczi
nil. anÿ ÿeÿ wnem ʃdradzil
bandącz. ÿeÿ [obo] opekadlnÿ
kem