Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1414 Pisarz: 17 Numer roty: 516
Item prefatus Jacobus Cotoweszki nobilitatem suam debet demonstrare erga nobilem Laurencium Scoraczewski cum testibus nobilium, qui presentes fuerunt: primus Stanislaus Zÿdowca. Item Materna de Ossek, item Andreas Grisinensis, item Janussius Kracwicz, item Miroslaus Przilepski, item Visako Tarnowski, ultimi duo in testimonium. Et quando ipsos habere poterit, tunc ministeriali unam septimanam ante debet prevenire prefaturn Laurencium, ut veniat ad terminos minores audire testes etc. — Rota:

Tako gim pomozi bog ÿ ʃwanti
+ Jako. przitem bilÿ. ÿz Jacub
Cotoweʃzki nevczekal. zaÿѻcz
ʃki ʃtego pobicza. zaodrѻ ne
poczeʃzlywe. ale ÿѻth pocze
ʃliwe ÿako nadobrego prziʃlu
ʃza. ...