Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1414 Pisarz: 17 Numer roty: 515
/Item// Nicolaus Morawczewski ducit testes co/ntra// Swantkonem kmethonem pro du/obus// marcis: primus Thomislaus Nedz/anow//ski, item Stanislaus Nedzanowski /frater// patruelis, item Petrassius Nedzanowski, tanquam presentes, item Nicolaus Grabÿonowski, item Nicolaus Pÿanowski, item Jan Cuczinski. — Rota:

... Tako nam pomozi bog ÿ ʃwâti + Jacoʃz
mÿ przitem bÿlÿ kedÿ Micolay Swant
kowÿ dawal. penandze nawelkѻ no podlug zapiʃzu. vicupuÿѻcz ʃwѻ za
ʃtawѻ

Presentes sic iurabunt: