Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1414 Pisarz: 17 Numer roty: 514
Item domina Benusza cum nobili iurabit erga Miroslaum [et Johannem]. — Rota:

Tako mipomozi bog ý ʃwanti + Jako
czʃzom vʃtala rok na Miroʃlawa
ý na Jana. tom vʃtala podluk
prawa. odwadzeʃzcza grziwen
poʃzagu czʃzo gÿ moÿa macz wno
ʃla dowilkouicz. ...