Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1413 Pisarz: 17 Numer roty: 505
Item Albertus et Henich de Tworzianicze ducunt testes contra Johannem Morawczewski: primus Jakesz Coszka, item Michael Crzecotowski, item Thomislaus filius Cotarbe, item Nikel Dzanczinski, item Nikel Chorangwicz, item Vincencius Borowski. — Rota:

Tako gim pomozi bog ÿʃw<...>
tÿ crziʃz Jako tho ʃwatczÿ
Jako tha. czanʃcz. czʃzo ÿѻ
Jan vkazowal woʃznim
wmorawczewe. thѻ ʃzѻ czan
ʃcz panowe Tworzianʃczÿ vcu
pilÿ ý tha ʃtogÿ nagich
lÿʃcze