Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1413 Pisarz: 17 Numer roty: 504
Item dominus Johannes Ridzinski ducit testes erga dominam Febroniam: primus dominus Zemantha plebanus in Ridzina, item Swanthoslaus Giloweczski, Carsziczski castellanus, item dominus Jaszko plebanus in Viscocz, item dominus Mathias Nakeliensis castellanus, item Andreas Grisinensis, item Nicolaus Drozinski. — Rota:

Tako gim pomozi bog. ÿ ʃwanti
+ Jako tho ʃwatczѻ Jako. febro
nia cutrzeczeÿ czanʃczÿ wpa
wlowiczach nÿgdy niczʃz ne
mala