Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1413 Pisarz: 17 Numer roty: 502
Item Bartossius cum Janussio fratre suo, heredes de Ponecz, ducunt testes erga Drogoslaum et Sandiuogium filium ipsius. Et pro omnibus testibus receperunt solum dominum Philippum Czeleczsky, castellanum Kxanszensem. — Rota:

Tako nam pomozi bog ÿ
ʃwanti + Jakoʃzmÿ vitrzÿ
malÿ dobrowolne ʃzpoko
ÿem. trʃzÿ lata Goʃtin ponecz
Coʃzminecz. ʃgich prziʃlucha
mÿ poroʃzdzelenu naʃze
go oczcza ʃgego [pr] bra
czѻ