Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1413 Pisarz: 17 Numer roty: 501
/Item C//hwalibogius Sczitniczski /ducit// testes erga Paszco/n//em Chrzanstowski: primus /An//dreas Gorziczski, item Jasko Gedleczski, item Stanislaus Lubiczski, item Petrus Kamenewski, item Chwalantha Lubiczski, item Vincencius [Dz] Deszewski. — Rota:

Taco gim pomozi bog ÿ ʃwâ
tý + ÿako tho ʃwatczѻ Jako
pan paʃzek ÿechal woʃzimidze
ʃzanth podleÿʃzich. awedwu na
ʃcze paniczu. moczѻ ÿ gwaltem
namicolaÿewѻ ÿ nabarthoʃze
wѻ goʃzpodѻ ÿuczinil ten gwalt.