Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1413 Pisarz: 17 Numer roty: 500
Item Petrassius Grabÿonowski ducit testes contra Liskonem de Oporowo: primus Jasek Grabÿonowski, tanquam presens circa hoc, item Petrus Grabÿonowski, Viszak Tarnowski, item Swantoslaus de Rambino, item Jan Pÿotrcowski, item Jacobus Dýmoczewski. Primus tanquam presens sic iurabit. Rota:

Tako mÿ pomozi bog. ýʃwâti
+ Jakom przibitem bil kedÿ
liʃzek ranczil pÿotraʃzewý Gra
bÿonowʃkemu zaSzandziuoÿa
ʃeʃcz. grziwen. wʃzeʃczÿ nedzelach
zaplaczicz.