Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1413 Pisarz: 17 Numer roty: 498
Item Vilczek et Gerwarth sic iurabunt contra Janussiun Vandrzecz et contra omnes istos, pro quibus fideiussit, qui ius habere dinoscuntur in Vsczanczicze. —Rota:

Tako nam pomozi bog. ÿ ʃwanti
+ yako ten Copecz, czʃzo ÿanuʃz on
zalowal. tegomu wʃitka. pÿancz
bracze. newidala ÿneprziʃzwolÿla zawekugiʃtÿ copecz medzÿ vʃczan
cziczamÿ ySzuchim docowem