Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1413 Pisarz: 17 Numer roty: 497
Item Pelka cum Petro de Grzibno ducunt testes contra dominam Elizabeth de Gilowecz: primus Oczeslaus Grabÿonowski, Nicolaus Soldra, tanquam iudices, item Stanislaus de Olsze, item Vlodek de Olsze, item Stanislaus Grabÿonowski, item Petrus Zadora, in testimonium alii quatuor. —Rota:

... Tako nam pomozi bog ý ʃwâti
+ Jakoʃzmý zandzilÿ elʃbethѻ
ýgeý czanʃcz Gr[...] Grzibna, ÿ
otʃandziliʃzmÿ ÿѻ teÿ czanʃczÿ
o ÿѻʃz thomiʃlaowÿ vinѻ dala.

Primi duo sic iurabunt: