Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1413 Pisarz: 17 Numer roty: 495
Item Halska Machawska sic iurabit contra Liskonem. — Rota:

Tako mi pomozi bog. ÿ ʃwâti
+ iako newem abÿ liʃzek. za
placzil ʃeʃczdzeʃant grziwen. za
ÿanka geÿ manʃza. [cz] crzeʃcziÿa
nom albo zidom.