Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1413 Pisarz: 17 Numer roty: 493
Item Martinus cum Stephano filiastro suo ducunt testes contra Czewlegium et dominam Katherinam uxorem Janussii Jurkowski: primus [primus] Jacussius Podrzeczski, tanquam preseus, item Oldrzich Colniczski, item Petrus Cuczinski, item Jan Cuczinski, item Derslaus Lanczski, item Nicolaus Bucowniczski. Primus sic iurabit. Rota:

Tako mi pomozi bog. ÿ ʃwanti +
Jako liʃt Marczinow ÿ Sczepanow
napol Brilewa. bil vmne. ÿ vi
dzaleʃzmÿ ÿ vmne ʃgorzal.