Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1413 Pisarz: 17 Numer roty: 492
Item Jarotha Radzimiensis ducit testes contra Cussoneni Rosznowski et Nicolaum fratrem suum: primus Viszech Cotwicz, item Przibislaus Grisinensis, item Viszak Grisinensis, item Petrassius Grabÿonowski, item Nicolaus Szicorzinski, item Otha Trach. — Rota:

Tako etc. Jako Jarotha Radzimski
ÿest rodem czlonkem. Crwѻ
ÿbliʃkoʃczѻ bliʃʃzÿ tich penandzi <..>zʃzo gich Cuʃz gnevomir ÿ Mico
laÿ. dobilÿ napannach poluiczʃkich
nacraÿcowe.