Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1413 Pisarz: 17 Numer roty: 491
Item Sandiuogius Viscota ducit testes contra dominum Janussium Szolowski cancellarium Poznaniensem: primus Oczeslaus de Grabÿonowo, item Miroslaus de Psarske, item Stanislaus Oleszki, item Mathias Grunowski, item Nicolaus Sekirzeczski, item Petrus Sekirzeczski. — — Rota:

Tako nam pomozi bog ÿ ʃwâti
+ Jako tho ʃwatczimi. ýz Jacu
ba ÿmarczina Sandziuoÿ vranil zagich poczantkem. bo nan volaly
achѻʃza. kedimu ofcze otbýÿaly
naÿego ozimine. ÿkonamu przoth
vranily.