Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1413 Pisarz: 17 Numer roty: 490
Item Czewlegius Maszkowski ducit testes contra Viszotam de Lang: primus Janussius Jurkowski, item Olbracht Crakwicz, item Vincencius Jezerziczski, item Velrich Gamunsk (!), item Limpach Otha, item Petrassius Sanczcowski. — Rota:

... Tako nam pomozi bog ÿ ʃwanti
+ Jacoʃzmÿ przitem bili. Jaco Czew
leÿ nevÿednant Sʃpaʃzkem. [oʃecz]
oʃeʃczdzeʃzant ÿ ocztirzÿ grziwnÿ
alegÿ przimanczil yz muʃzil. otʃtan
picz tich penandzÿ vÿana Gri
zinʃkego.