Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1413 Pisarz: 17 Numer roty: 489
Item Margaretha Sdzantowska ducit testes contra pueros Friczonis de Jutroszino: primos Wlosth, item Thomislaus Vnanczski, item Milesza Pudliszkowski, item Petrus Cuczinski, item Damaslaus Bodzewski. Rota:

Tako nam pomozi bog ÿʃwâti
+ Jako tho ʃwatczimi. Jako pa
nÿ Margorzatha. vziwala ʃwego
dobicza. niʃz trʃzÿ lata. viʃzlÿ ale
geÿ pan Staroʃta. wrzeʃzena
nedoʃzpomogl. aʃz walki zaʃzlÿ.