Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1413 Pisarz: 17 Numer roty: 486
Item Bauorius ducit testes erga dominam Hankam: primus Petrus Grabÿonowski tanquam divisor, item Jaszek Coszka, item Botha Golaszinski, item Stanislaus Surkowski, item Janussius Lasczinski, item Nicolaus Bandlewski. — Rota:

Tako nam pomozi bog ÿ ʃwanti
+ ÿako tho ʃwatczimi Jako tho
Budowane. czʃzo Bauor Budo
wal. ÿ teʃz mlin ÿ carczma ʃtoý
naprawem crzemenewʃkem
anenadrobninʃkem