Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1413 Pisarz: 17 Numer roty: 484
Item Johannes Grambewski ducit testes contra Janussium Strzeleczski: primus Prandota Grzebeniczski, item Laurencius Goszlowski, item Henricus Chwalimski, item Joseph Kxanginski, item Vincencius Drzeczcowski, item Janussius Popowski. — Rota:

... Tako mi pomozi bog ÿ ʃwanti +. Jakom
Jana nezabil. kmecza. Januʃzewÿ
Strzeleczʃkemu.

Primus sic iurabit, videlicet Johannes: