Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1413 Pisarz: 17 Numer roty: 480
Item Ninota ducit testes Andream Blosz: primus Petrassius de Minori Gorka, item Otha de Minori Gorka, item Henricus Podrzeczski, item Petrus Cuczinski, item Thomislaus Vnanczski, item Stoÿslaus de Jaroslawskÿ — — — Rota:

... Tako nam pomozi bog yʃwan<...>
Jako tho ʃwatczimi. Jako ninotha n<...>
urambil. dwu. copu. dambow. a
ʃzeʃczÿ ÿ dwudzeʃzdu plodnich ʃʃwѻ
czeladzѻ. nabloʃzoweÿ czanʃczý po
ʃwantem Micolaÿu aginʃzich czʃzo
gim liczbý nee. ÿako panczdzeʃzant
grziwen ýginʃzich vzitkow[o] ÿa
ko dzeʃzancz grzÿwen. anÿ tego
vzitka ma.