Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1413 Pisarz: 17 Numer roty: 479
Item Janussius Jurkowski nobilitatem suam debet demonstrare per testes in Costen ad primos minores terminos in octo et decem septimanis, vel quam primum poterit sex testibus erga Bauorium de Crzemenewo; primis duobus de proprio clenodio post patrem suum proclamacione &Leliwÿ&, gerentibus lunam et stellam super clipeo; aliis duobus post matrem de clenodio, proclamacione &Crakwiczy&, gerentibus tres pisces super clipeo cum uno capite, wlgariter &tròzy carpe&; et terciis duobus de quocunque clenodio poterit ipsos adducere, nobiles genere. Item primi duo sic iurabunt. — Rota:

Tako nam pomozi bog. ý ʃwanti +
Jako tho ʃwatczimi Jako pan
Januʃz ÿeʃt naʃz brath. ÿ zna
ʃzeÿ crwe viʃzedl. naʃzego cle
nota meʃzancz gwaʃzda. naʃczicze
zawolana lelÿwy ... Jako Januʃzewa matka. ÿeʃt na
ʃzeÿ crwe naʃzego clenota. trʃzÿ
carpe ogedneÿ glowe naʃczicze
zawolana Crakwicze. ... <...>ko pan Januʃz ÿeʃt prawy ʃlachczicz ...