Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1413 Pisarz: 17 Numer roty: 477
Item Czewlegius Maszkowski cum domino Jurkowo, suo teste, debet periurare viginti marcas anni census recepti super obligacione in Darnowo erga Bauorium de Crzemenewo et consortem ipsius. Rota:

... Tako mi pomozi bog. y ʃwanti + ia
ko pan Januʃz wʃzѻl dwadzeʃzcza
grzywen. rocznego czinʃʃzu.

Solus sic iurabit:
TU ROTA
de obligacione in Darnowo. Et testes sic: quia recepi. Pendet terminus secundum formam iuris. Quilibet decem marcas periurabit.