Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1412 Pisarz: 17 Numer roty: 474
Item Thomislaus Coterba ducit testes contra Johannem Fleszar: primus Andreas Vnanczski, Sulek Chwalkowski, Nicolaus Siminski, Jan Chwalkowski, Jan Vilkouski et Nicolaus Pÿanowski. — Rota:

Tako nam pomozi bog. ÿ ʃwanti +
(yako) (tho) (ʃwatczimi) Jako Januʃz fleʃzar. nezaʃzwal.
Coterbÿ ÿ ÿego ʃzina aʃz trzʃý lata minѻly