Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1412 Pisarz: 17 Numer roty: 473
Item idem Msczisko ducit testes contra Petrum kmetonem de Dlon: primus Gnewosz Lobeski, Janussius Bartosszewski, Jan Drogoszewski, Woÿtek Szurcowski, Stachnik Szurcowski et Albertus Kandzorka Bobkowski. — Rota. Rota:

Thako nam pomozi bog y <...>
+. Jaco tho ʃwatczimi ýz Mʃcz<...>
ÿal. pÿotrowÿ tho zboze na <...>
zaʃzeʃcz nedzel podlug prawa

TU ROTA
Et iudex tanquam presens sic iurabit, quod ista bona indicavit et ea sibi adiudicavit.