Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1412 Pisarz: 17 Numer roty: 472
Testes. Albertus de Pÿotrowo ducit testes contra Nicolaum Bauorowski glotem et Bodzatham filiastrum ipsius Newerski: primus Jan Pÿotrowski, tanquam presens, Petrassius Grabÿonowski, Mlanka Chalawski, Nicolaus Curanowski, Pelka Grzibenski et Giwanus Chwalanczski. Primus sic iurabit. — Rota:

Tako mi pomozi bog. ý ʃwâti + Jakom
przitem bil. ÿz woczech neʃzmowil
tey ʃzmowÿ ʃz Baworowʃkim. ÿʃzke
dibi ... przedal polowiczo dze
dzinÿ Geligowa. nemalmu dacz
polowicze tich penandzÿ. ...