Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1412 Pisarz: 17 Numer roty: 471
Testes. Item Dobrogostius Colenski ducit testes contra Bauorium Viscotam: item primus Nicolaus heres de Tuczamp, dominus Drosinski, secundus Stephanus Morawski, Nicolaus Pozarowski, Vincencius Obrziczski, subpincerna Poznaniensis, Johannes Zelantkowski et Czemborius Sbansky dominus. — Rota:

Tako nam pomozi bog ýʃwanti <...>
Jako tho ʃwatczimi. yʃz ten <...>
czʃo czewleÿewi piʃznan. te<...>
ÿeʃt doʃtal prawim dzalem <...>wi pane hankÿ oczczu.