Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1412 Pisarz: 17 Numer roty: 469
Testes. Item domina Barbara consors domini... idis palatini Poznaniensis ducit testes contra dominam Sinocham consortem Arkamboldi: primus Jacobus Bitinski, Nicolaus Vatha, Pÿotrek Kÿcowski, Chwalanta Lubiczski, Sandiuogius Melinski et Bronissius Gemelinski — — Rota:

Tako nam pomozi bog yʃwâti
+ Jako tho
ʃwatczimi ýʃze liʃt.
Joʃtow otpana. Sandze viʃedl.
podlug zaloby. ÿpodlug. panʃz
kego ʃkazana.