Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1412 Pisarz: 17 Numer roty: 468
Item Przibislaus Grisinensis ducit testes erga Stanislaum Zidowcam: Jarotha Radzimiensis, Janusz ... Kankolewski, Ozep ...sinski, Thomas Gxanginski, Janusz Trach Boszcowski, Nicolaus Soldrsky: — Rota:

<...> nam pomozi bog ýʃwan
ti +
<...>ho ʃwatczimi. ýʃz pan przibi
<...> <...>rzeto poldzewancynaʃcze.
<...>ÿ wʃzѻl naStaʃzku zidow
<...> netrzimal. podlug
ʃwego liʃta. aný zalogi nelezal
podl<...> zemʃkego vlozena.