Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1412 Pisarz: 17 Numer roty: 466
BRAK łaciny

<...>ouѻ ÿezora moʃcziʃk
<...>alemʃz. ʃpokoÿem. Trʃzÿ
<...> lath. y trʃzÿ lata. a wtem
<...ni>kt nenagabal. ...