Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1412 Pisarz: 17 Numer roty: 464
Item testes domini Jan Ridzinski, quos ducere debet ad primos minores terminos erga Mathiam Laszotski pro medio hereditatis Przibina. Sic jurabunt. — Rota:

Tako nam pomozi bog. ýʃwâti
+ Jako tho ʃwatczimi. ýz pana.
Jana Coʃtuge ʃzýego oczczem.
pol przibinÿ ... mimo
dwe ÿdwadzeʃzcza grzýwen. ÿeʃz
mu viʃznal. Maczek