Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1412 Pisarz: 17 Numer roty: 463
Item Nicolaus olim de Goluchowo ducit testes erga Olbrachtonem olim Vilkowisski et pro omnibus recepit Lorandum de Gluchowo. — Rota:

Taco mi pomozi bog ÿʃwanti + Jaco
tho ʃwatczѻ. ÿz pany Olbrachtowa pro
ʃzila Micolaýa abÿ Szuknѻ ÿeÿ mąza ʃwimÿ penandzmÿ vicupil anabÿ
mu tÿ ÿego penandze zaplaczila pod
vmowѻ. tegdiʃz mu gich nezaplaczila
aʃz ʃze ʃzukna wiʃtala