Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1412 Pisarz: 17 Numer roty: 462
Item Philippus dominicellus sic iurabit. —Rota:

Takomi pomoʃzi bog ÿʃwa<...> +
ýakom przitem býl ÿtom widz<...>
kedÿ Margorzata ʃʃwim manʃ<...> ʃkrzinø roʃbila ÿ wibrala lÿʃtÿ
ÿrzeczy yako ʃe(ʃ)cz grziwen