Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1412 Pisarz: 17 Numer roty: 461
Item idem contra eundem pro equo sic iurabit:

Tako mi pomozi bog, ý ʃwâti + yako
temu trzʃech lat nýe iakom Miko
laÿewi bratu paʃzkowemu kona
poziczil iako trzʃygrziwnÿ