Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1412 Pisarz: 17 Numer roty: 460
Item Dobrogostius Geczski debet periurare in primis terminis minoribus contra Paszkonem pro octo marcis latorum grossorum. Rota:

Tako mi pomozi bog. y ʃwanti +
iako paʃzek neʃztranczil. teý oʃmÿ
grziwen penădzy dlugu anÿ mÿ
gich zaplaczil.