Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1412 Pisarz: 17 Numer roty: 459
Testes ducit Slap. Item Stassek Slap ducit testes contra Thomislaum Turewski pro XX marcis frumentorum receptorum. — Rota:

Taco nam pomozi bog. yʃwanti + Ja
ko tho ʃwatczimi yako Thomiʃlaw
Turewski. pobral zita ʃtaʃzkowi
ʃlapowi iaco dwadzeʃzcza grziwen
atemu trzʃÿ lata newiʃzlÿ