Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1412 Pisarz: 17 Numer roty: 458
Item Petrassius Vrbanowski debet mettercius periurare contra P(etrum) Szelewski in terminis minoribus proximis post festum Pasce, pro XXIIII marcis dampni. — Rota:

Taco mi pomozi bog yʃwâti + yzem
tego ʃkodzen. yaco. dwadzeʃzcza ÿcztý
rzi grziwni otho czʃzo pÿotraʃz ʃzelewe
ʃki ʃzemnѻ ʃkupene mal. atego
ýest otʃtѻpil. ...