Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1412 Pisarz: 16 Numer roty: 457
Item Mirosslaus Wilkowski ducit testes erga Szandiuogium de Vilkouicze: primus Michael Crzekotowski, tamquam presens, Petrus Kvczinski, Albertus Sroczski, Vach Roszewski, Msczisek Skoroszszewski et Sÿman Gostkowski. — Rota:

... Taco mi pomoʃzi bog yʃzwanty +
ÿʃzem przitem bil gdÿ gdobert zaʃta
wil ʃwø wʃzitkø czanʃcz czʃo mal wilk
kouiczÿ Miroʃlaowÿ wpolczwartÿ
grzÿwnÿ
...