Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1412 Pisarz: 16 Numer roty: 456
Item Andreas Czelniczský ducit testes contra Paszkonem Kÿanczinskÿ pro medio septuaginta et septem marcarum caucionis fideiussorie Nicolaii Colniczskÿ sui fratris: primus Dobrogostius Gecensis, Johannes filius suus, Andreas Gorský, tanquam presentes, Petrassius Grabenowskÿ, Micoss Jeszewskÿ et Jan filius Wastvalonis. &Jako tho òwatczo&. — Rota:

Thaconam pomoʃzÿ bog ÿʃwøthÿ
+ Jacoʃzmi przithem bÿlÿ kedÿ Mi
colaÿ Colniʃczʃkÿ Røczil Jødrzichowÿ
Czelniʃczkemu ʃamo wthor zaʃedm
dzeʃąd Grziwen ý ʃza ʃzethm