Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1398 Pisarz: 1 Numer roty: 45
Jacobus de Sczodrowo iurat contra Sydofkam:

Taco etc. iʃz Szydofka wyranczyl Sandzy
woia odʃandu za X gzryfen ane poʃta
wil go