Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1411 Pisarz: 14 Numer roty: 449
Item Dobrogostius Colensky iurabit Liskoni taliter:

Jacom neʃlal Watti gwal
tem czandzacz liʃkowich [wtich] ludzi
wtich poltora ʃlada czoʃme nine na
nem prawem dobil